Innan uppdateringen sysdatabases posten för databasen